•  

 • BOLDOG TÁBOR® Szülői Hozzájáruló Jognyilatkozat

  1. Mint a jelentkezési lapon szereplő gyermek szülője/gondviselője/törvényes képviselője (továbbiakban: törvényes képviselő) nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy gyermekem a megadott időpontban a BOLDOG TÁBOR®-ban, illetve külső helyszíneken megrendezett eseményeken (továbbiakban: BOLDOG TÁBOR®) az alábbi feltételekkel vehet részt. Tudomásul veszem, hogy a gyermek a hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett feltételekkel vehet részt a Táborban.

  2. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy mindent megtesznek a gyermek színvonalas szórakoztatásáért, illetve a sportszerűség szabályainak megfelelően lehetőséget biztosítanak a napi testmozgásra. A Tábor Szervezői jelen Jognyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy a megnevezett napokon, napi háromszori főétkezést (reggeli, ebéd, vacsora), valamint napközben italokat és napi két alkalommal tízórait és uzsonnát (gyümölcsöt, fagylaltot), azaz napi ötszöri étkezést biztosítanak a táborban résztvevő azon gyermekek számára, akik az étkezést igényelték és befizették. Az étkezést nem igénylő, étkezést be nem fizető résztvevők étkezéséről a szülő/gondviselő/törvényes képviselő köteles önköltségén gondoskodni.

  3. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy a gyermekeknek a Tábor elhagyására a szülő/gondviselő/törvényes képviselő személyes jelenléte, illetve kérelme, engedélye nélkül nincs lehetőség. A gyermeket kizárólag a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy bármilyen, általuk megjelölt harmadik személy részére adjuk ki. A Tábor Szervezőit csak a Házirendben vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a szülőt/gondviselőt/törvényes képviselőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a a felelősség a szülőt/gondviselőt/törvényes képviselőt terheli.

  4. A szülő/gondviselő/törvényes képviselő kijelenti, hogy gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, amelyet a jelentkezési lapon nem tüntetett fel. Az ott fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges sérülésekért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli. A szülő/gondviselő/törvényes képviselő jelen jognyilatkozat aláírásával egyidejűleg igazolja a Tábor Szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor ideje alatt a tábor programjainak helyszínén történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább a Tábor szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire.

  5. A szülő/gondviselő/törvényes képviselő jelen jognyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt a foglalkozásokon és más mozgással járóprogramokon.Az abból eredő sérülésekért a Tábor Szervezőit nem terheli felelősség. Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgárságú, és ezáltal magyar társadalombiztosítási juttatásokban nem részesül, úgy a gyermek köteles a tábor teljes idejére érvényes Európai Uniós társadalombiztosítási kártyával, vagy biztosítónál kötött utas- és balesetbiztosítással rendelkezni. Ennek hiányában a gyermek kizárható a táborozásból. Amennyiben a táborozás során esetlegesen felmerülő bármilyen egészségügyi szolgáltatás következtében – vagy azzal összefüggésben – az egészségügyi szolgáltató, vagy más létesítmény felé fizetési kötelezettség keletkezik, úgy az a szülőt/gondviselőt/törvényes képviselőt terheli.

  6. Az adott turnus megkezdését megelőzően, bármilyen okból történő lemondás esetén a Tábor Szervezőinek nem áll módjában a turnus díjának visszatérítése. Kérjük a szülőt/gondviselőt/törvényes képviselőt, hogy esetleges lemondási szándékát minél előbb jelezze írásban a Tábor Szervezőinek. Szülő/gondviselő/törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a kötbérezés miatt a befizetett díj vissza nem jár, visszatérítés csak a Házirendben részletezett feltételekkel kérhető, igényelhető.

  7. Ha egy program, vagy turnus bármilyen nem a Tábor Szervezők hibájából eredő okból, vagy vis maior helyzet esetén (természeti csapások, katasztrófa helyzet, földrengés, árvíz, sztrájk, háborús helyzet…stb.) nem kerül megrendezésre, akkor erre hivatkozással visszatérítés nem kérhető, azt a tábor másik turnusra esetlegesen jóváírhatja, de erre nem kötelezhető.

  8. A táborban készült fényképek és videók a tábor tulajdonát képezik. A táborban készült kép- és hanganyagok a tábor engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak; ez alól kivételt képez a személyes célú, nem nyilvános felhasználás. A szülő/gondviselő/törvényes képviselő előzetesen hozzájárul, hogy a táborban olyan fénykép, vagy videó készüljön, amelyen a táborozó is szerepel. A szülő/gondviselő/törvényes képviselő hozzájárul, hogy az elkészült képek, videók a táborozót ábrázoló kép- és hanganyagok felhasználásra kerülhetnek.

  9. A tábor jelentkezési lapjának kitöltésével és elküldésével a táborozó gyermek szülője/gondviselője/törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a regisztrációs díj megfizetésére átutalással kötelezett költségviselővé válik legkésőbb 2 munkanappal a jelentkezési lap beküldésének időpontját követően.

  10. A szülői jognyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi a szülő által elektronikusan kitöltött jelentkezési lap, az ott feltüntetett adatok valóságtartalmáért a szülő/gondviselő/törvényes képviselő tartozik felelősséggel.

  11. A szülői jognyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi a tábor Házirendje. A szülő/gondviselő/törvényes képviselő aláírásával igazolja, hogy tábor házirendjét gyermekével közösen elolvasta és tudomásul vette. A Házirend megtalálható a tábor helyszínén, a tábor honlapján, illetve kérésre a Tábor Szervezői azt a szülő/gondviselő/törvényes képviselő rendelkezésére bocsátják.

  Érvényes: 2019. május 1-től visszavonásig.
 • A Szülői Hozzájáruló Jognyilatkozat (.pdf) letölthető formában ide kattintva elérhető.
 •